Informații importante privind siguranța

Înainte de instalarea acestui produs, citiți toate informațiile privind siguranța.

AVERTIZARE: acest dispozitiv trebuie supravegheat atunci când se utilizează în prezența copiilor.

AVERTIZARE: nu atingeți cu degetele conectorul vehiculului electric.

AVERTIZARE: nu utilizați acest produs în cazul în care cablul de alimentare flexibil este zdrobit, are izolația ruptă sau prezintă orice alte semne de deteriorare.

AVERTIZARE: doar pentru utilizare cu vehiculele electrice.

AVERTIZARE: nu utilizați acest dispozitiv cu un cablu prelungitor.

AVERTIZARE: nu scoateți capacul sau nu încercați să deschideți carcasa. Service-ul componentelor din interior nu poate fi efectuat de către utilizatori. Pentru service, apelați la personalul calificat.

AVERTIZARE: instalați și utilizați stația JuiceBox departe de vaporii, materialele și substanțele chimice inflamabile, explozive, dure sau combustibile.

AVERTIZARE: nu utilizați stația JuiceBox în afara intervalului său de temperatură, cuprins între -40°C și +60°C.

AVERTIZARE: acest dispozitiv este destinat doar vehiculelor electrice care nu necesită ventilare în timpul încărcării.

AVERTIZARE: acest produs trebuie împământat. Dacă funcționează necorespunzător sau se defectează, împământarea oferă o cale de rezistență minimă pentru curentul electric și reduce riscul de electrocutare.

AVERTIZARE: conectarea necorespunzătoare a conductorului pentru împământarea echipamentului poate provoca electrocutarea. Dacă nu sunteți sigur că produsul este împământat corect, apelați la un electrician sau la un tehnician de service calificat, pentru verificare.

 

Informații adresate utilizatorului privind încheierea ciclului de viață al echipamentului

mceclip0.png

În conformitate cu legile și reglementările locale și conform articolului 14 din Directiva 2012/19/UE, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), simbolul coșului de gunoi barat de pe echipament sau de pe ambalajul acestuia, înseamnă că produsul trebuie eliminat separat de deșeurile menajere. Când acest produs va ajunge la sfârșitul ciclului de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Colectarea și reciclarea separată a produsului în momentul eliminării va contribui la conservarea resurselor naturale și la reciclarea acestuia într-un mod care să protejeze sănătatea umană și mediul.