Instalare

NOTĂ: stația JuiceBox trebuie instalată de către un electrician calificat.

1. Asigurați-vă că nu este alimentat cablul de intrare. Dacă este cazul, opriți întrerupătorul cablului de intrare.

AVERTIZARE: nu continuați această procedură până nu sunteți sigur că nu este alimentat cablul de intrare.

2. Instalați manșoanele pe firele cablului de intrare.

3. Scoateți blocul terminalelor. Acesta va fi utilizat la un pas anterior.

mceclip0.jpg

 

4. Utilizați o cheie hexagonală de 4 mm pentru a elibera elementele de fixare (x2) care fixează capacul blocului de etanșare. Scoateți capacul blocului de etanșare.


mceclip1.jpg

5. Identificați elementul de fixare din partea dreaptă care fixează blocul de etanșare. Utilizați o cheie de 8 mm pentru a ține piulița, apoi folosiți o cheie hexagonală de 4 mm pentru a slăbi elementul de fixare.

NOTĂ: nu este necesar să scoateți complet elementul de fixare. Elementul de fixare va fi strâns la loc, la un pas ulterior.


mceclip2.jpg

6. Identificați elementul de fixare din partea stângă care fixează blocul de etanșare. Identificați piulița de fixare din partea inferioară a cadrului pentru montare pe perete, apoi utilizați o cheie de 8 mm pentru a ține piulița și o cheie hexagonală de 4 mm pentru a slăbi elementul de fixare.

NOTĂ: nu este necesar să scoateți complet elementul de fixare. Elementul de fixare va fi strâns la loc, la un pas ulterior.


mceclip3.jpg

7. Scoateți cele 2 elemente de etanșare ale blocului de etanșare.


mceclip4.jpg

NOTĂ: dacă instalați o antenă externă (JuiceBox Pro Cellular și Plus Cellular)
scoateți cele 3 elemente de etanșare ale blocului de etanșare. Eliminați elementul de etanșare din partea dreaptă, care nu are niciun orificiu.


mceclip5.jpg

8. Dirijați firele de intrare prin orificiile corespunzătoare ale cadrului pentru montare pe perete:

NOTĂ: nu fixați în acest moment cadrul pentru montare pe perete.

mceclip6.jpg

1

Orificiul din spatele cadrului pentru montare pe perete: recomandat pentru firele de intrare care sunt ascunse

2

Orificiul din partea inferioară a cadrului pentru montare pe perete: recomandat pentru cablul de intrare care nu este ascuns

NOTĂ: dacă instalați o versiune JuiceBox cu priză sau cablu, echipată cu o placă OptoMOS – dirijați firele plăcii OptoMOS în cadrul pentru montare pe perete prin același orificiu cu cel utilizat pentru introducerea cablurilor de alimentare.

NOTĂ: dacă instalați o antenă externă (JuiceBox Pro Cellular și Plus Cellular) – conectați antena externă la cablul coaxial prelungitor, apoi dirijați cablul coaxial prelungitor în cadrul de montare pe perete prin orificiul din partea inferioară a acestuia.

  1. Dirijați firele de intrare prin elementele de etanșare:
  • element de etanșare cu 1 orificiu:fir pentru împământare;
  • element de etanșare cu 2 sau 4 orificii:L1, L2 (dacă este cazul), L3 (dacă este cazul) și firele neutre (dacă este cazul). Nu contează poziția fiecărui fir din elementul de etanșare.
mceclip2.jpg mceclip1.jpg

Instalarea pentru 1 fază

Instalarea pentru 3 faze

NOTĂ: dacă instalați o versiune JuiceBox cu priză sau cablu, echipată cu o placă OptoMOS – introduceți cele două cabluri de conectare ale plăcii OptoMOS în garnitură, paralel cu cablurile de alimentare, utilizând aceleași orificii. Alternativ, puteți dirija cele două cabluri prin același spații cu cele utilizate pentru cablul de împământare.

NOTĂ: dacă instalați o antenă externă (JuiceBox Pro Cellular și Plus Cellular) – dirijați cablul coaxial prelungitor prin elementul de etanșare inclus.

mceclip0.jpg

10. Dirijați cablurile prin spațiile din partea de sus a carcasei, după cum este prezentat în imagine.

 

mceclip3.jpg mceclip4.jpg

Instalarea pentru 1 fază

Instalarea pentru 3 faze

NOTĂ: dacă instalați o versiune JuiceBox cu priză sau cablu, echipată cu o placă OptoMOS – introduceți cele două cabluri de conectare ale plăcii OptoMOS prin același spațiu.

NOTĂ: dacă instalați o antenă externă (JuiceBox Pro Cellular și Plus Cellular) – dirijați cablul coaxial prelungitor prin spațiul din partea de sus a carcasei, după cum este prezentat în imagine.

mceclip5.jpg

11. Trageți firele cât mai departe posibil în partea superioară a carcasei, apoi reinstalați cele 2 elemente de etanșare în blocul de etanșare.

mceclip6.jpg mceclip7.jpg

Instalarea pentru 1 fază

Instalarea pentru 3 faze

 

NOTĂ: dacă instalați o antenă externă (JuiceBox Pro Cellular și Plus Cellular) – instalați elementul de etanșare al cablului coaxial prelungitor.

mceclip8.jpg

12. Pentru ambele elemente de fixare care fixează blocului de etanșare de cadrul pentru montare pe perete, utilizați o cheie de 8 mm pentru a ține piulița în timp ce strângeți elementul de fixare cu o cheie hexagonală de 4 mm (consultați pașii 5 și 6).

13. Instalați capacul blocului de etanșare și elementele de fixare (x2) (consultați pasul 4).

14. Instalați ferita în jurul firelor de intrare la baza blocului de etanșare.

NOTĂ (JuiceBox Pro Cellular și Plus Cellular): nu este necesar să montați ferita pe cablul coaxial prelungitor.

REMARQUE (JuiceBox Pro Cellular et Plus Cellular) : il n’est pas nécessaire d’entourer le prolongateur de câble coaxial avec le ferrite.

blobid9.png blobid10.png blobid11.png
Poziția feritei
Instalarea feritei fără cablurile de conectare la placa OptoMOS

Instalarea feritei cu cablurile de conectare la placa OptoMOS

 

15. Amplasați cadrul pentru montare pe perete în poziția dorită la o înălțime de cel puțin 90 cm între sol și marginea inferioară a cadrului pentru montare pe perete. În timp ce țineți cadrul pentru montare pe perete în poziție, utilizați cele 4 orificii de montare ale acestuia ca șablon, pentru a marca locurile găurilor pe perete.

16. Utilizând un burghiu de 8 mm, găuriți până la adâncimea de 50 mm în perete, în punctele marcate la pasul anterior. Montați cele 4 ancore de perete.


blobid12.jpg

17. Utilizați șuruburile și șaibele pentru a instala cadrul pentru montare pe perete.

blobid13.jpg blobid14.jpg

Instalarea pentru 1 fază

Instalarea pentru 3 faze

18. Slăbiți șuruburile terminalelor din părțile laterale ale blocului terminalelor (x6). Instalați firele în blocul terminalelor. Asigurați-vă că fiecare fir se fixează în poziție, apoi strângeți șurubul corespunzător al terminalului. Testați prin tragere, pentru a vă asigura că firele sunt fixate.

 

Poziția blocului terminal

Cablu (1 fază)

Cablu (3 faze)

1

Neutru /L2

Neutru

2

Pământ

Pământ

3

L1

L1

4

Neutilizat

L2

5

Neutilizat

L3

6

Neutilizat

Neutilizat

 

blobid15.jpg blobid16.jpg

Instalarea pentru 1 fază

Instalarea pentru 3 faze

19. Instalați elementele de fixare (x4) ale blocului terminalelor.

blobid17.jpg blobid18.jpg

Instalarea pentru 1 fază

Instalarea pentru 3 faze

20. Dacă instalați o versiune JuiceBox cu priză sau cablu, echipată cu o placă OptoMOS: instalați firele de conexiune (roșu și negru) pe placa OptoMOS, după cum este prezentat în imaginea de mai jos.


Screen_Shot_2021-06-07_at_6.13.52_PM.png

21. Dacă instalați o antenă externă (JuiceBox Pro Cellular și Plus Cellular): deconectați antena internă de la conectorul situat în spatele stației JuiceBox și lăsați antena să atârne liber. Conectați cablul coaxial prelungitor la conectorul situat în spatele stației JuiceBox.

blobid19.png blobid20.png


22. Dacă instalați o versiune JuiceBox cu priză sau cablu, echipată cu o placă OptoMOS: conectați cablul care atârnă de la stația JuiceBox la conectorul de pe placa OptoMOS, după cum este prezentat în imaginea de mai jos.


Screen_Shot_2021-06-07_at_6.18.46_PM.png

23. Instalați stația JuiceBox pe cadrul pentru montare pe perete. Instalați șaibele și elementele de fixare (x2 în partea de jos, x1 în partea de sus) care fixează stația JuiceBox pe cadrul pentru montare pe perete (1,3 Nm).


blobid21.jpg blobid22.jpg

Versiunea cu priză

Versiunea cu cablu

 

24. Alimentați cablul de intrare. Verificați dacă indicatorul LED luminează continuu violet, timp de 2 minute.